Promocja MPWiK – zaczynamy!

Kampania obejmie działania w ogólnopolskiej i regionalnej prasie, radiu i telewizji. Na potrzeby MPWiK agencja przygotuje i wykona ulotki, foldery, bandery, roll-upy, kalendarze i notatniki, reklamę na pojazdach, kubki, smycze i wiele, wiele innych. Ponadto wykonana zostanie i wmurowana specjalna tablica pamiątkowa. Opracowany zostanie także film reklamowy.

Agencja Reklamowa Cumulus zajmie się kreacją i koordynacją działań objętych „Promocją projektu” w ramach Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków w Lublinie”. Kampania współfinansowana jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Agencja Cumulus będzie, do końca 2014 roku, sukcesywnie dostarczać do MPWiK materiały promocyjne.