Oferta

Sercem Agencji Reklamowej Cumulus jest własne studio graficzne. Pracują w nim doświadczeni graficy o kierunkowym wykształceniu. Dzięki ich umiejętnościom oraz szybkim stacjom graficznym, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu realizację różnorodnych i kreatywnych usług designerskich.

Specjalizujemy się w kompleksowym i strategicznym tworzeniu brandingu dla marek korporacyjnych i produktowych.

Graficzne rozwiązania nie biorą się bowiem same z siebie, lecz stanowią efekt wielopłaszczyznowych analiz prowadzonych przez cały zespół. Grafika reklamowa musi być przedłużeniem strategii komunikacji Klienta z otoczeniem, a nie tylko ładnym dla oka obrazkiem.
 

Uważamy, że tożsamość marki budowana jest w gigantycznym stopniu właśnie poprzez rozwiązania graficzne. Logo, kolorystyka, czcionki, korporacyjny design to elementy tożsamości, z którymi rynek podczas komunikacji spotyka się najszybciej i najczęściej. Zanim naszym Klientom pokażemy nowe logo czy nową wizualizację, określamy cele komunikacji oraz identyfikujemy grupy docelowe. Inaczej wygląda percepcja u licealistów, inaczej u emerytów, inaczej u wykształconych mieszkańców dużych miast, inaczej u robotników itp. Następnie analizujemy konkurencję pod kątem komunikacji oraz zastosowanych rozwiązań graficznych. Wierzymy, że odnalezienie dla danej marki wyraźnego, odmiennego stylu graficznego jest znacznie lepsze niż naśladowanie konkurencji. Następnie przechodzimy do fazy kreacji. Dzięki własnemu know-how agencji Cumulus tworzymy rozwiązania graficzne, które są nie tylko niebanalne i skonstruowane poprawnie zgodnie z najnowszą światową wiedzą, ale także efektywne pod kątem strategicznym. Jednym słowem – nasze projekty sprzedają!
 

Projektując i wdrażając prace graficzne dla tak wymagających Klientów jak:
 • Radio Złote Przeboje (restyling logo)
 • Platinum Oil Sp. z o.o. (system identyfikacji wizualnej, opakowania produktów motoryzacyjnych)
 • Urząd Miasta Puławy (logo i system identyfikacji wizualnej dla miasta Puławy, w tym poprawki do herbu i współpraca z Komisją Heraldyczną w MSW)
 • LOM – Lubelski Obszar Metropolitalny – logo i system identyfikacji wizualnej
 • Grupa Handlowa Emperia (komplet wizualizacji HR dla całego holdingu, stworzenie dwóch logo dla nowych programów pracowniczych)
 • Megatem EC Lublin (logo i system identyfikacji wizualnej)
 • MPO Sita Lublin (logo i system identyfikacji wizualnej)
 • marka makaronów Grini – Bio (logo, projekty opakowań)
 • Polskie Stowarzyszenie Public Relations – system identyfikacji wizualnej, uporządkowanie Księgi Znaku
 • Rada Przedsiębiorczości Lubelszczyzny (logo i system identyfikacji wizualnej)
 • JRK Pleszew (projekt opakowania)
 • Miasto Kobiet (logo i system identyfikacji wizualnej)
 • Polfa Lublin S.A. (projekty opakowań jednostkowych i zbiorczych) i wielu innych dowiedliśmy, że nasze projekty znajdują się w czołówce polskiego designu.
 • Broker Plus Sp. z o.o. – logo wraz z systemem identyfikacji wizualnej
 • Urząd Miasta Lublin – logo „Dialog Społeczny w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w Lublinie”
 • Inter Elektro S.A. – stworzenie jubileuszowego logo na 10-lecie
 • Grupa Ożarów S.A. – stworzenie jubileuszowego logo na 30-lecie
 • Miasto Świdnik – stworzenie logo (2. nagroda w konkursie „Dziennika Wschodniego”)
 

Naszym Klientom oferujemy m.in.:
 • tworzenie kompleksowych Systemów Identyfikacji Wizualnej
 • kreacja lub restyling logo
 • analizy strategiczne i graficzne tożsamości marki (analizy w ramach Corporate Identity)
 • projektowanie opakowań jednostkowych i zbiorczych
 • projektowanie akcydensów, ulotek, wszelkiego rodzaju folderów i kalendarzy
 • produkcja wydawnictw specjalnych, m.in. raporty roczne spółek
 • wszelkie grafiki reklamowe (projekty reklam zewnętrznych, np. billboardy, reklama prasowa, reklama multimedialne i projekty 3D)

Regulamin:

1. Organizatorem promocji jest Agencja Reklamowa Cumulus z siedzibą w Lublinie przy ul. Lasockiego 24, kod 20-612, NIP 7121831666, REGON 430866732 („Organizator”).

2. Promocja dotyczy usługi polegających na wykonaniu prac graficznych oraz tworzeniu animacji komputerowej.

3. Promocja obowiązuje w dniach od 8 do 30 listopada 2016 roku .

4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji zleci wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu świątecznych materiałów promocyjnych oraz wykonaniu 30-sekundowej animacji komputerowej. Cena każdej zamówionej usługi, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie obniżona o 20%.

5. Rabat w promocji liczony będzie od kosztu wszystkich roboczogodzin potrzebnych do wykonania prac opisanych w punkcie 4. Roboczogodzina pracy grafika oraz animatora zatrudnionego u Organizatora wynosi 120 PLN (sto dwadzieścia złotych) netto.

7. W ramach Promocji, do wykonanych prac graficznych oraz animacyjnych, Zlecającemu przysługuje prawo do wniesienia 1 (jednego) pakietu poprawek w cenie usługi. Wprowadzenie kolejnych poprawek do projektu wycenione będzie według normalnych stawek opisanych w pkt. 5.

9. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter informacyjny. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

12. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.agencjacumulus.pl.

13. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8.11.2016 r.


do góry