Nowy system identyfikacji wizualnej

Kancelaria Adwokacka Agata Bicka-Cenzartowicz

Logo w sposób bezpośredni nawiązuje do wąskiej specjalizacji prawnej Kancelarii, jaką jest prawo bankowe. Zastosowaliśmy uniwersalny i globalnie rozpoznawalny symbol rzymskiej świątyni – od wieków kojarzącej się z podwalinami współczesnej bankowości, która kształtowała się właśnie w świątyniach sąsiadujących z rzymskim Forum.

Odwołanie do klasycystycznych wzorców, w przypadku identyfikacji wizualnej instytucji prawnych, jest intuicyjne i pozostawia pozytywne skojarzenia informacyjne dla potencjalnego odbiorcy usług. Znak został uproszczony, co przekonuje Klientów, że Kancelaria prowadzi prostą i przejrzystą komunikację. J

Jednocześnie, poprzez użycie grubszych linii sam znak wywiera większe wrażenie i pozostaje zauważalny pośród innych logo, z którymi musi konkurować w przestrzeni miejskiej (rejon miasta, na której znajduje się Kancelaria jest popularnym miejscem najmu lokali przez inne instytucje tego typu)

Sygnet jest efektem pracy projektanta odpowiadającej potrzebom klienta, który wyszczególnił, na jakie aspekty pracy Kancelarii należy zwrócić uwagę w systemie komunikacji wizualnej.

Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna opiera się na zmultiplikowanym symbolu świątyni, układającym się w nowoczesny, geometryczny wzór. Całość wzbogacona jest przez zastosowanie metalicznego, chłodnego odcienia złota.