Nowa identyfikacja dla

Lutomiersk

Gmina Lutomiersk zdecydowała się na wprowadzenie logo do swojej identyfikacji wizualnej. Przygotowanie logo i księgi znaku powierzono Agencji Reklamowej Cumulus.

Do tej pory, w oficjalnej komunikacji, Lutomiersk posługiwał się herbem, nadanym miastu jeszcze przez króla Zygmunta Starego. Jednakże ranga herbu nie pozwalała gminie na jego swobodne zastosowanie w kreacji masowych materiałów promocyjnych czy też w innych, mniej formalnych środkach komunikacji marketingowej.

Dlatego Lutomiersk zdecydował się na stworzenie logo, które ma stać się jednym z podstawowych elementów wizualnej identyfikacji gminy.

Logo wpisuje się w coraz bardziej popularny trend upraszczania grafiki heraldycznej. Zgodnie z nim, przy tworzeniu projektów czerpie się koncepcje designu z kolorystyki i symboliki oficjalnego herbu czy godła, podkreślając znaczenie historii i tradycji.

Nowe logo

Logo gminy Lutomiersk stanowi kompozycję
graficzną złożoną z sygnetu i logotypu. Sygnet
inspirowany jest elementami krajobrazowymi
i herbem gminy. Są to: łuk – nawiązanie do
herbu oraz znalezisk archeologicznych; most
tramwajowy nad rzeką Ner – charakterystyczny
fragment pejzażu Lutomierska.

Symbolika znaku ma zaakcentować walory turystyczno-przyrodnicze miejsca, zachęcać do rekreacji i zwiedzania historycznej okolicy, a także podkreślić prężny kierunek rozwoju gminy. Klarowna i nowoczesna forma graficzna oraz czytelna typografia pozwala na łatwe konstruowanie kolejnych oznakowań oraz niezbędnych grafik, zgodnych z charakterem
znaku.

Logo może występować w wersji ze sloganem
„idealny do zamieszkania”. Stanowi on wtedy nienaruszalną całość zbudowaną wg zaprezentowanego schematu. Zasady stosowania znaku z hasłem uzupełniającym są adekwatne do zasad znaku podstawowego. Treść sloganu przedstawiona jest fontem pisanym Caveat, przedstawia Lutomiersk jako miejsce przyjazne mieszkańcom.