New identification for

Lutomiersk

The Lutomiersk commune decided to introduce the logo into its visual identification. The Cumulus Advertising Agency was entrusted with the preparation of the logo and the brand book.

Until now, in official communication, Lutomiersk used the coat of arms given to the city by King Sigismund the Old. However, the rank of the coat of arms did not allow the commune to use it freely in the creation of mass promotional materials or in other, less formal means of marketing communication.

That is why Lutomiersk decided to create a logo as one of the basic elements of the visual identification of the commune.

The logo follows the increasingly popular trend of simplifying heraldic graphics. According to it, when creating designs, the concepts of design are derived from the colors and symbolism of the official coat of arms or emblem, emphasizing the importance of history and tradition.

Nowe logo

Logo gminy Lutomiersk stanowi kompozycję
graficzną złożoną z sygnetu i logotypu. Sygnet
inspirowany jest elementami krajobrazowymi
i herbem gminy. Są to: łuk – nawiązanie do
herbu oraz znalezisk archeologicznych; most
tramwajowy nad rzeką Ner – charakterystyczny
fragment pejzażu Lutomierska.

Symbolika znaku ma zaakcentować walory turystyczno-przyrodnicze miejsca, zachęcać do rekreacji i zwiedzania historycznej okolicy, a także podkreślić prężny kierunek rozwoju gminy. Klarowna i nowoczesna forma graficzna oraz czytelna typografia pozwala na łatwe konstruowanie kolejnych oznakowań oraz niezbędnych grafik, zgodnych z charakterem
znaku.

Logo może występować w wersji ze sloganem
„idealny do zamieszkania”. Stanowi on wtedy nienaruszalną całość zbudowaną wg zaprezentowanego schematu. Zasady stosowania znaku z hasłem uzupełniającym są adekwatne do zasad znaku podstawowego. Treść sloganu przedstawiona jest fontem pisanym Caveat, przedstawia Lutomiersk jako miejsce przyjazne mieszkańcom.