Odnawialne źródła energii w filmie reklamowym

Projekt „Energetyczni kreatorzy zmian” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Celem projektu jest przygotowanie lokalnych partnerów do utworzenia partnerstw, które otrzymają pomoc w opracowaniu strategii zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie odnawialnych źródeł energii (OZE). Więcej informacji o fundacji można znaleźć na stronie www.fundacja.lublin.pl

Film, łączący klasyczne ujęcia filmowe realizowane kamerą SONY EX-1 wraz z animacją komputerową, będzie można zobaczyć na antenie TVP Lublin już w najbliższych tygodniach.