Milea już na rynku

Marek Wesołowski, dyr. ds. działalności detalicznej w GHE oraz Dariusz Bożek, prezes Detal Koncept Sp. z o.o. ujawnili dziennikarzom zasady nowego pakietu franczyzowego oraz plany rozwojowe sieci Milea.

W oparciu o placówki własne oraz franczyzowe, spółka zweryfikowała założenia i zakończyła testy nowego pakietu franczyzowego, który oferuje właśnie w koncepcie Milea – powiedział Dariusz Bożek, prezes Detal Koncept. – Testy konceptu dowiodły, że przyjęty model biznesowy oraz kompletne zastosowanie pakietu Milea, pozwala generować godziwe zyski.

Aktualnie sieć Milea to prawie 40 delikatesów własnych z czego 27 jest na etapie dostosowania do standardów sieci. Spółka Detal Koncept zawarła też kilkanaście przedwstępnych umów franczyzowych, a do końca bieżącego roku planuje uruchomić ponad 20 franczyzowych placówek Milea. Do końca 2009 roku, otwartych zostanie ponad 150 placówek franczyzowych.

Cumulus był odpowiedzialny za przygotowanie konferencji w ramach współpracy z Detal Koncept w zakresie media relations. Cumulus dodatkowo przygotował na konferencję film korporacyjny oraz foldery promocyjne na temat sieci Milea. Koordynatorem projektu ze strony klienta był Paweł Rozpara, kierownik działu marketingu Detal Koncept.