Miesiąc wytężonej pracy, wiele płaszczyzn działania – Cumulus i Powiat Łukowski razem

Realizując elementy dwóch projektów promujących dziedzictwo kulturowe oraz możliwości inwestycyjne powiatu, musieliśmy sprawnie działać na wielu płaszczyznach i zaangażować maksimum naszych sił. Począwszy od zorganizowania konferencji „Społeczne idee Henryka Sienkiewicza” oraz koncertu, przez opracowanie materiałów promocyjnych, instalację witaczy, aż do realizacji wirtualnego spaceru oraz aktualizacji punktów POI, pracowaliśmy nad projektem w pocie czoła. We współpracy z firmami, prężnie działającymi na terenie powiatu przygotowaliśmy także spot promocyjny, mający przekonać potencjalnych inwestorów o dobrym klimacie i doskonałym współdziałaniu samorządowców z biznesem. Konferencja wraz z wieczornym koncertem sienkiewiczowskim, którego gwiazdą był Zbigniew Zamachowski, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zaproszonych gości oraz mieszkańców. Władzom jak i mieszkańcom powiatu dziękujemy za dobrą współpracę i życzymy jak największej liczby inwestorów, skłonnych ulokować swoje firmy w przygotowanych przez samorząd strefach ekonomicznych!

lukow_poziom11

lukow_poziom3