Keratoprotezy, kompozyty, destylacja molekularna. Puławski Park Naukowo-Technologiczny informuje o swoim rozwoju z Cumulusem

Prezentacja możliwości PPNT była również przedmiotem przeprowadzonej przez nas kampanii telewizyjnej (dwa spoty autorstwa naszych operatorów) oraz prasowej (publikacje w pismach Newsweek oraz Forbes). Dzięki działaniom Agencji Cumulus, wszyscy zainteresowani mogli dowiedzieć się o rozbudowie szeregu laboratoriów oraz utworzeniu centrów badawczo – rozwojowych zajmujących się m.in. implantami oraz nowymi technologiami medycznymi. Wierzymy, że w dobie coraz bliższych związków nauki z biznesem, Puławski Park Naukowo-Technologiczny będzie rozwijał się coraz prężniej!

IMG_4659

IMG_4835

IMG_4859

IMG_5374

IMG_5417