Gmina Lutomiersk z nowym logo

Gmina Lutomiersk zdecydowała się na wprowadzenie logo do swojej identyfikacji wizualnej. Przygotowanie logo i księgi znaku powierzono Agencji Reklamowej Cumulus.

Do tej pory, w oficjalnej komunikacji, Lutomiersk posługiwał się herbem, nadanym miastu jeszcze przez króla Zygmunta Starego. Jednakże ranga herbu nie pozwalała gminie na jego swobodne zastosowanie w kreacji masowych materiałów promocyjnych czy też w innych, mniej formalnych środkach komunikacji marketingowej. Dlatego Lutomiersk zdecydował się na stworzenie logo, które ma stać się jednym z podstawowych elementów wizualnej identyfikacji gminy.

Logo wpisuje się w coraz bardziej popularny trend upraszczania grafiki heraldycznej. Zgodnie z nim, przy tworzeniu projektów czerpie się koncepcje designu z kolorystyki i symboliki oficjalnego herbu czy godła, podkreślając znaczenie historii i tradycji. Wykorzystany w logo Lutomierska symbol łuku nawiązuje do łuku Centaura z herbu oraz licznych odkryć archeologicznych. Napięty i gotowy do wystrzelenia łuk symbolizuje dynamizm i ruch (gmina inwestuje od kilku lat znaczne środki w komunikację i transport), zaś sama idea strzelania i trafiania do celu może się kojarzyć ze świetnym celem wycieczek lub idealnym miejscem do zamieszkania, które staje się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Symbolika nowego logo akcentuje także walory turystyczno-przyrodnicze Lutomierska, zachęca do rekreacji i zwiedzania bogatej historycznie okolicy. Innym istotnym elementem logo jest charakterystyczny fragment pejzażu Lutomierska, czyli słynny most tramwajowy nad rzeką Ner. W logo zastosowano dwa pasujące do siebie odcienie zieleni. Nawiązują one bezpośrednio do kolorystyki herbu. Ponadto zieleń w tym ujęciu oznacza harmonię, naturę, a także wzrost i odrodzenie.

Nowe logo może występować także w wariancie z hasłem „idealny do zamieszkania”. Ma ono określać Lutomiersk jako gminę przyjazną inwestycjom, wspierającą rozwój przedsiębiorczości, a także dbającą o podnoszenie standardu życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury drogowej i sportowej.

Przygotowaniem logo i księgi znaku zajęła się lubelska agencja reklamowa Cumulus (www.agencjacumulus.pl), którą wybrano w trybie zapytania o cenę. Przy ocenie ofert brano pod uwagę doświadczenie we współpracy z samorządami, a także portfolio: jakość, oryginalność i pomysłowość dotychczas zrealizowanych projektów.

Cumulus realizował dotychczas identyfikacje wizualne między innymi dla miast: Ostróda i Puławy, dla Powiatu Krasnostawskiego oraz dla gmin: Piaski, Uścimów, Łopiennik i Fajsławice.