Cumulus dla Lubelskiej Fundacji Rozwoju

25 marca 2010 Tagi: ,

Agencja Reklamowa Cumulus zorganizowała 23 i 24 marca 2010 r. na zlecenie Lubelskiej Fundacji Rozwoju oraz Stowarzyszenia B4 dwie konferencje w Lublinie i Rzeszowie poświęcone tematyce Business Angels oraz funduszy seed/venture capital.

Agencja Cumulus została wybrana w trybie konkursu – zapytania o cenę. Do zadań Cumulusa należało m.in. kompleksowe przygotowanie dwóch całodziennych konferencji w Lublinie i Rzeszowie, zorganizowanie briefingów prasowych oraz przygotowanie materiałów konferencyjnych.

Celem obu całodniowych konferencji było przedstawienie idei utworzenia ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu działającej na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia, w tym zaprezentowanie działań przewidzianych w projekcie, skierowanych do potencjalnych projektodawców i inwestorów prywatnych.
W trakcie konferencji  poświęconej tematyce inwestycji kapitałowych omówione zostały ponadto możliwości wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć oraz przykłady udanych inwestycji dokonanych za pośrednictwem sieci business angels i funduszy typu seed/venture capital.

Projekt „Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu” został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

do góry