Strona internetowa

Instytut Agrofizyki PAN

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego jest jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk w grupie instytutów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych.

Jednostka prowadzi interdyscyplinarne badania wykorzystując wiedzę z fizyki, fizykochemii i biologii do rozwiązywania aktualnych problemów rolnictwa. Celem badań jest poznanie procesów transportu masy i energii w systemie gleba-roślina-atmosfera oraz czynników związanych z jakością gleby.

Wzorując się na wcześniej opracowanym projekcie nowego logo oraz systemie identyfikacji wizualnej wraz z księgą znaku, Agencja Reklamowa Cumulus przygotowała i wdrożyła responsywą, bardzo przyjazną w odbiorze nową stronę internetową Instytutu Agrofizyki.

Wierzymy, że intuicyjna i nowoczesna strona www będzie efektywnym narzędziem pomocnym zarówno w komunikacji wewnętrznej pracowników, jak i będzie stanowiła kopalnię wiedzy o Instytucie dla środowiska naukowego, gospodarczego oraz samorządowego.