Plakat dla

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Plakat wewnętrznego programu Akademia Trenerów Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.