Strategie marketingowe

W marketingu warto myśleć strategicznie. Chaotyczne, nieskoordynowane działania prowadzone na poziomie operacyjnym się są w stanie przynieść takich korzyści jak dobrze przemyślana strategia. Agencja reklamowa Cumulus przygotowuje wszystkie dokumenty strategiczne o charakterze marketingowym, które pomagają naszym klientom zwiększać sprzedaż i osiągać rynkowy sukces.

 • Wizerunek marki

  Marka to wszystko to co konsument kojarzy z firmą lub produktem. Każdy z nas ma określony sposób patrzenia na brandy, z którymi spotykamy się na co dzień. Jeden brand kojarzymy w pierwszej chwili z niezawodnością i bezpieczeństwem (np. volvo, saab), a inny z niską ceną i łatwą dostępnością (np. dacia, kia). Wizerunek marki często pozostaje się w świadomości konsumentów na tak długo, że chociaż właściwości produktów się zmieniają to ich utrwalony sposób postrzegania pozostaje taki sam. Wprowadzenie marki na rynek i stworzenie jej wizerunku to długotrwały proces, który warto dobrze przemyśleć i powierzyć w ręce profesjonalistów.

  Wykreowanie pożądanego wizerunku marki pozwala skuteczniej trafić do klientów, a co za tym idzie zwiększyć sprzedaż i udział w rynku. Dzięki odpowiedniemu wizerunkowi marki możliwe jest kształtowanie popytu na dany produkt (np. produkty Apple). Dobrze przemyślany brand to silna pozycja na rynku i sukces sprzedażowy.

  Agencja Cumulus może wykreować wizerunek każdej firmy i produktu. Przeprowadzimy psychodemograficzną analizę grup docelowych i opiszemy consumer insight. Określimy misję i wizję marki oraz jej pożądane atrybuty (funkcjonalne i emocjonalne) wraz z uzasadnieniem RtB. Przygotujemy identyfikację wizualną, nazwę, logotyp i hasło. Doradzimy jakie powinny być kluczowe przesłania i jak prowadzić komunikacje z klientami. Kompleksowo zajmiemy się stworzeniem marki od podstaw i wprowadzeniem jej na rynek.
 • Strategie komunikacji

  Strategia komunikacji to narzędzie, które ma duży wpływ na skuteczną sprzedaż oraz utrwalenie oczekiwanego wizerunku przedsiębiorstwa i jego produktów lub usług. Dzięki strategii komunikacyjnej możliwe jest spójne, konsekwentne i systematyczne realizowanie celów promocyjnych. Tylko firmy prowadzące działania reklamowe w myśl opracowanej wcześniej strategii są w stanie miarodajnie ocenić efektywność komunikacji prowadzonej z interesariuszami.

  Strategia komunikacji zawiera między innymi takie elementy jak ocena sytuacji rynkowej, badanie szans i zagrożeń przedsiębiorstwa (np. klasyczna analiza SWOT lub inne, bardziej nowoczesne analizy dopasowane do branży Klienta) oraz określenie grup docelowych. Szczegółowa analiza rynku i dobrze opisany target to klucz do odpowiedniego doboru taktyk komunikacyjnych, kanałów komunikacji oraz zastosowanych narzędzi promocyjnych.

  Agencja reklamowa Cumulus opracowuje strategie komunikacji dla klientów z sektora biznesowego, NGO oraz samorządowego. W ramach prac nad strategią przygotowujemy odpowiednie badania i analizy. W przypadku strategii realizowanych dla samorządów agencja przeprowadza stosowne konsultacje społeczne. Niezależnie od branży i sektora Cumulus kompleksowo opracowuje strategie komunikacji pozwalające naszym klientom lepiej docierać do ich grup odbiorców oraz efektywnie planować budżet reklamowy. Po opracowaniu planu promocji, na życzenie klienta, realizujemy jego wdrażanie oraz mierzymy efektywność prowadzonych działań.
 • Badania i analizy rynkowe

  Badania i analizy rynkowe można prowadzić w różnych obszarach. To co je łączy to minimalizowanie ryzyka. Badania pozwalają oprzeć się obiektywnych danych statystycznych, a nie tylko własnej wiedzy i doświadczeniu.

  Przeprowadzenie odpowiednich badań i analiz rynkowych pozwala lepiej przygotować się do podejmowanych decyzji i trafnie określić kierunki działań w realizowanych przedsięwzięciach marketingowych. Właśnie dlatego warto upewnić się jak dużo wiemy o naszym otoczeniu rynkowym.

  Dla naszych klientów możemy wykonać szereg badań i analiz. Zweryfikujemy trendy rynkowe występujące w danej branży. Dokonamy analizy preferencji potencjalnych klientów, co daje możliwość poznania ich oczekiwań. Przeanalizujemy też ofertę konkurencji. Nasze badania pozwolą lepiej ocenić popyt i podaż oraz sformułować politykę cenową firmy. Agencja Cumulus realizuje wszelkie badania i analizy, które pozwalają skuteczniej docierać do klientów i zwiększać zyski.

  Badania jakościowe (np. typu Focus groups) możemy realizować zarówno w Lublinie, na terenie województwa lubelskiego, jak i w większych miastach w Polsce w partnerskich fokusowniach. Oferujemy klientom także marketingowe badania ilościowe CATI oraz CAPI.

do góry