Jak promuje się powiat rycki?

Jej kreacją i organizacją zajmie się Agencja Reklamowa Cumulus, która wygrała przetarg na utworzenie marki i opracowanie promocji gospodarczej powiatu ryckiego (woj. lubelskie), a także przygotowanie działań i materiałów promocyjnych. Cumulus przygotuje te materiały wspólnie z partnerem w konsorcjum, firmą Europrogress. Koszt kampanii wyniesie 260 tys. . Kampania współfinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013.