Ze studentami o systemach identyfikacji wizualnej

Konferencja naukowa, której roboczym tytułem było hasło „Psychologia w reklamie – reklama w psychologii” zgromadziła prelegentów z całej Polski. Oprócz praktyków reklamy swoje wystąpienia przedstawili wykładowcy z UMCS, KUL, a także z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorem imprezy, która odbyła się 1 kwietnia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie było Koło Naukowe Psychologów UMCS.