Ulotka dla MPWiK w Lublinie

5 czerwca 2014

Zleceniodawca: MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie
Zakres działań: Projekt ulotki

Data:05 czerwca, 2014

Ulotka dla MPWiK w Lublinie

Projekt ulotki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie dokumentujący w formie fotograficznej i opisowej działania MPWiK w zakresie rozbudowy i modernizacji zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie. Publikacja w estetycznej i przystępnej formie prezentuje specjalistyczne zagadnienia dotyczące prowadzonych prac.

do góry