Film krótkometrażowy

„Gorszy ja w społeczeństwie”

Agencja Cumulus przygotowała nowy film na zlecenie Fundacji Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie.

„Gorszy ja w społeczeństwie” to tytuł filmu przygotowanego przez agencję reklamową Cumulus na zlecenie Fundacji Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie. 25- minutowy film opowiada o wykluczeniach społecznych na terenie Lubelszczyzny. Związane są one m.in. z alkoholem, substancjami psychoaktywnymi oraz przemocą.

Film nakręcono w ramach szerszego projektu „Innowacyjne Programy Integralne Wczesnej Interwencji Socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.