FOR HELP

Cumulus projektując logo Fundacji For Help postawił na jasny przekaz, kojarzący się ze pomocą i dobrocią, które niesie organizacja. Ideą sygnetu jest pokazanie, że wspierając się nawzajem, „trzymając się razem”, osiągamy więcej – tj. trwałe, stabilne relacje i związki.

Ta organizacja charytatywna zakłada współpracę projektową ponad podziałami i granicami, stąd decyzja studia graficznego Cumulusa, aby przekazać tę ideę w postaci czterech rąk (cztery strony świata) o takiej samej wielkości (jesteśmy tacy sami), ale o różnych kolorach skóry (odmienność).

Złączone 4 ręce tworzą popularne „krzesełko”, znane nawet najmłodszym, co powoduje że sygnet jest uniwersalny i może funkcjonować niezależnie od kraju / kultury / wyznania religijnego odbiorcy.