Grupa Cumulus

Eksperci od reklamy i specjaliści od PR-u to filary lubelskiej marketingowej Grupy Cumulus.
Strukturę grupy tworzą Cumulus Agencja Reklamowa oraz Cumulus PR Sp. z o.o.

Początkiem powstania grupy było założenie w 1997 roku przez Jana Matysika Agencji Reklamowej Cumulus.
Jednak wraz ze wzrostem liczby Klientów i ich wymagań potrzebna była coraz większa specjalizacja.
Część Klientów zlecała agencji działania wyłącznie o charakterze public relations, nastomiast inna część – była zainteresowana wyłącznie klasyczną reklamą.
Podobne zmiany zachodziły wewnątrz samej agencji. Zatrudniała ona coraz więcej specjalistów tylko od PR oraz ekspertów wyłącznie od reklamy.

W 2006 roku podjęliśmy decyzję o podziale firmy, co było naturalną konsekwencją zarówno ze strony rynku, jak i nowej, wewnętrznej organizacji pracy w firmie.

Dziś sprawnie i z sukcesami grupa obsługuje Klientów poprzez nowoczesną i ekspercką pracę dwóch niezależnych podmiotów – od reklamy i od PR. Zaś tym Klientom, którzy oczekują od nas zarówno działań reklamowych, jak i PR, współpraca w grupie wyspecjalizowanych firm gwarantuje wysoką jakość i pozwala korzystać z efektu synergii.