CSR

Agencja Reklamowa Cumulus została w 2008 roku wyróżniona Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin w kategorii Firma Odpowiedzialna Społecznie.

Działania z zakresu CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) są dla nas bardzo ważne. Rekomendujemy je także naszym Klientom.

Dotychczas wspieraliśmy następujące akcje i instytucje społeczne:

Wioski Dziecięce SOS

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Akcja "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie

Dziecięcy Szpital Kliniczny DSK w Lublinie

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Akcja "Sprzątanie Świata"

Nałęczowskie Wieczory Artystyczne

oraz wiele innych drobnych akcji charytatywnych.


Jesteśmy także partnerem merytorycznym lubelskiego oddziału międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC. Dzielenie się wiedzą ze studentami lubelskich uczelni jest dla nas bardzo ważnym obowiązkiem wobec społeczności lokalnej. Jako partner AIESEC prowadzimy cykliczne szkolenia dla studentów, służymy im konsultacją i wsparciem merytorycznym.

W 2007 r. w Agencji Reklamowej Cumulus wdrożyliśmy program zbiórki zużytych baterii. Pracownicy i Klienci agencji mogą przynosić zużyte baterie i umieszczać w specjalnie przeznaczonym do tego pojemniku. Nasza troska o środowisko naturalne przejawia się także w segregacji odpadów i ograniczaniu zużycia papieru. Drukujemy tylko te dokumenty, które naprawdę muszą być wydrukowane, staramy się to robić dwustronnie, ponownie wykorzystujemy zadrukowane kartki.

W 2007 i 2008 roku realizowaliśmy wraz z Galą akcję "Baśniowa Czytelnia". Był to lubelski cykl akcji popularyzujący czytanie dzieciom książek. Do naszej czytelni zaprosiliśmy wiele znanych artystów, społeczników i polityków z naszego regionu, którzy zaprezentowali się przed najmłodszą widownią. Równolegle, z Galerią Orkana, zorganizowaliśmy akcję z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego polegającą na rozdawaniu bezpłatnych opasek odblaskowych dzieciom z okolic Lublina.

Chętnie przyjmujemy też młodych adeptów reklamy na praktyki i staże w Agencji Reklamowej Cumulus. Szczegóły w zakładce Kariera.do góry