Nowa produkcja filmowa dla MPWiK

18 marca 2013 Tagi: ,

W ramach realizacji umowy na promocję projektu "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie" dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Agencja Cumulus zrealizowała 10-cio minutowy film promujący ten projekt.

Film został wyprodukowany w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej.

Agencja Reklamowa Cumulus zajmuje się kreacją i koordynacją działań objętych „Promocją projektu” w ramach Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków w Lublinie”. Kampania współfinansowana jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Agencja Cumulus będzie, do końca 2014 roku, sukcesywnie dostarczać do MPWiK materiały promocyjne.

do góry