Newsletter

    Wybierz jakie informacje chcesz od nas otrzymywać

    Twój adres email:

    * Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Cumulus PR Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Lasockiego 24, NIP 712-311-59-22 oraz Agencji Reklamowej Cumulus, z siedzibą w Lublinie, ul. Lasockiego 24, NIP 712-183-16-66.

    Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Cumulus PR Sp. z o.o. i Agencję Reklamową Cumulus informacji prasowych, organizacyjnych, marketingowych i handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms i używanie urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego.