Azbest? Nie, dziękuję

Agencja  Reklamowa Cumulus wygrała przetarg na kompleksową organizację i obsługę konferencji inaugurującej Projekt pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” finansowany w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Realizacja projektu obejmować będzie głównie działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi, skierowanymi do mieszkańców naszego województwa.

Konferencja odbyła się 19 grudnia 2012 r. w Auli Konferencyjnej Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz wojewódzkich, Ambasador Szwajcarii w Polsce, władze lubelskich uczelni, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Agencja Reklamowa Cumulus  była odpowiedzialna za organizację, oprawę multimedialną, obsługę i koordynację konferencji, w której uczestniczyło ok 200 osób.

1

4

5